Wanneer je je veilig voelt en in balans bent

durf je verbinding te maken met een diepere laag

en kun je anders kijken naar een situatie en jezelf.

In dit verhoogde bewustzijn

ontstaan inzichten en vormen zich

duidelijke antwoorden vanuit binnen in jou.

Je zet iets essentieels in beweging en

je neemt verantwoordelijkheid 

tijdens je consult.