op veel gestelde vragen - familieopstellingen

Wat anderen zeggen:
“Krachtig, to the point, geen franje, maar direct naar de kern opstellingen. Geen lange analyses vooraf. Focus op de opstelling die spreekt."
“keer op keer treffende inzichten"
“Het gaf antwoord op mijn vragen. Ik ga binnenkort weer." 
“Rust en ruimte tijdens de dag”
“elke keer verbluffend”
“ik was versteld van wat het systeem liet zien”
“het heeft uiteindelijk veel in beweging gezet”
“krachtig, zuiver, het raakt de ziel”
“Ik had een simpele vraag, dacht ik. De opstelling liet me echter zien wat er allemaal achter schuilde. Wat een inzichten.”

Komende data

zondag 27 januari

zondag 10 februari

meer data

Wat voor vragen kan ik stellen?

De vragen kunnen heel divers zijn. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Het enige criteria is dat de vraag / het thema iets is dat je "pijn doet". Met andere woorden, het raakt het, het komt steeds weer op je pad, het weerhoudt je in je doen en laten, of het heeft een negatieve invloed op je (kwaliteit van) leven / gezondheid.Opstellingen worden niet gedaan voor vragen die worden gesteld uit nieuwsgierigheid.

 • Waarom tref ik altijd een slechte baas?
 • Mijn thema is dat ik moeite heb relaties aan te gaan.
 • Het lukt me niet om mezelf neer te zetten.
 • Ik heb al tijd last van maagpijn waarvoor ze geen medische oorzaak kunnen vinden, wat zou er achter kunnen zitten?
 • Heb ik iets te maken met het feit dat mijn dochter wordt gepest?
 • Ik voel me altijd onzeker als ik dominante mensen / mensen hoger in rang tegenkom. Wat kan ik eraan doen om ervan af te komen?
 • Waarom vind ik steeds niet de ideale baan?
 • Ik heb veel nachtmerries de laatste tijd. Ik weet niet wat de oorzaak is. Zou het uit mijn systeem kunnen komen?
 • Als ik voor groepen sta, dan klap ik dicht.
 • Ik durf vaak niet mezelf te laten zien, terwijl ik dat wel wil
 • Sinds de scheiding, eet mijn zoon heel slecht. Dit baart me zorgen en ik wil een opstelling hiervoor doen om inzicht te krijgen in wat er mogelijk speelt.
 • Na mijn scheiding, lukt het me niet op een nieuwe relatie aan te gaan. Waarom?
 • Ik kan niet kiezen tussen mijn huidige baan houden en nieuwe baan zoeken
 • Mijn moeder had hoge bloedruk, mijn oma en ook haar moeder. Welke betekenis heeft het systemisch? Ik ben bang dat ik het ook krijg.
 • Ik word altijd boos als ik mijn broer zie, terwijl ik dat niet wil. Ik wil juist een goede band zoals we die vroeger hadden.
 • Op mijn 7e heb ik een ernstig ongeluk gehad. Ik heb hier nog steeds last van.
 • Ik ben bang voor de dood. Het maakt dat ik veel dingen niet doe in mijn leven
 • Waarom heelt mijn knieblessure niet? Ik heb het gevoel dat ik alles eraan doe om te herstellen en toch lukt het niet. Wil ik het te veel?
 • ...

Hoe specifiek moet mijn vraag zijn?

Je vraag mag heel specifiek zijn, maar kan ook losjes omschreven worden. Vaak zien we

dat de vraag zich nog wijzigt gedurende de opstellingsdag. Dit is zoals het is. Gedurende het korte vraaggesprek vooraf aan je opstelling, wordt je vraag of thema ook duidelijker.

Veel mensen voelen / weten heel duidelijk dat ze een vraag hebben / wat hun vraag is. Het is daar waar pijn zit. Woorden er aan geven is niet altijd makkelijk. Het systeem is hierin helpend; het laat feilloos zien via de opstelling wat gezien wil worden, ook al is de vraag niet altijd specifiek in woorden gevangen.

Voor wie kan je een vraag stellen?

Je kunt voor jezelf een vraag stellen en voor diegenen die later in jouw familiesysteem kwamen, d.w.z je kinderen. Je kunt dus ook een vraag stellen voor een jongere broer of zus. Als hij of zij al volwassen is, dan is het aan te bevelen om hun toch toestemming te vragen.

Zonder toestemming kun je geen vraag stellen voor je zij die eerder in je familiesysteem waren (ouders, grootouders) of anderen buiten je systeem. Als je duidelijk toestemming hebt gevraagd en gekregen, kan dit wel. Vraag je dan wel af wat het meest krachtige is: een opstelling doen in afwezigheid van de betreffende persoon of als hij/zij erbij is.

Wordt jouw vraag altijd beantwoord?

In principe wordt er een opstelling gedaan voor jouw vraag of thema. Er zijn uitzonderingen:

 • Het kan zijn dat jij gedurende de opstellingsdag of consult beseft dat je vraag eigenlijk niet relevant meer is. Bijvoorbeeld: Je vraag is al beantwoordt alleen jij besefte het pas tijdens het interview of tijdens een andere opstelling die dag. Je kunt dan kiezen om het daar bij te laten of met een andere vraag / thema aan de slag te gaan.
 • Soms kan het zijn dat je vraag niet genoeg leeft: er zit te weinig pijn op. We doen dan geen opstelling. Bijvoorbeeld: Je wil weten waarom je buurman altijd problemen maakt over iets in jouw tuin. Maar het raakt jij niet diep; je kunt er mee leven. Bovendien komen we hier in grijs gebied: wil jij de opstelling wel voor jezelf? Of meer uit nieuwsgierigheid en wellicht om je buurman te helpen. Hoe ethisch is dat?
 • Als je een vraag stelt voor een ander en jij hebt geen toestemming gevraagd aan die persoon, dan doen we geen opstelling.
Diepere laag 

Onder veel vragen ligt nog een diepere vraag. Een vraag die lastiger is om te stellen. Tijdens het initiële interview kan deze naar boven komen. De opstelling zal dan voor die dieper liggende vraag gedaan worden. Het kan ook zo zijn dat het systeem zelf via de opstelling laat zien dat er meer speelt dan de gestelde vraag zonder dat hierover gesproken is in het interview.

Af en toe gebeurt het dat de opstelling geen antwoord lijkt te geven op de gestelde vraag / het thema. Het systeem laat dan iets zien, dat eerst gezien / opgelost diende te worden, of iets wat op een diepere laag speelt die we niet meteen herkennen.

Vertrouwen 

We zullen lang niet alles herkennen en kunnen plaatsen wat het systeem via de opstelling laat zien. De opstelling toont een moment opname uit ons uiterst complexe (familie)systeem op cognitief en zielsniveau. Alles bevatten gaat onze hersens te boven. Bovendien hebben we wellicht dat wat we te zien krijgen jarenlang niet willen of kunnen zien. Het heeft dan tijd nodig.  We kunnen het systeem vertrouwen dat dat wat gezien moest worden getoond wordt, en dat wat in beweging wil komen, in beweging komt tijdens een opstelling. De opstelling doet zijn werk in de uren, dagen, weken, maanden erna, ook al kunnen het het niet altijd allemaal duiden.

Hoe gaat een opstellingsdag of workshop in zijn werk?

We beginnen met een geleide meditatie, zodat we allemaal bewuster aanwezig zijn en dagelijkse beslommeringen iets verder van ons af staan. Hierna volgt een korte uitleg over familieopstellingen en introductie ronde zodat we elkaar's naam weten. Om 9:30 begint de opstellingsdag, tenzij anders aangegeven. De deur is een half uur eerder open. Mocht je verlaat zijn, kom dan zachtjes binnen.

Jouw familieopstelling

De begeleider zal steeds duidelijk aangeven wanneer de volgende opstelling begint en vragen wie er op dat moment aan zijn of haar vraag wil werken. Zo komt iedereen aan de beurt die dag. Als jij voelt dat het een goed moment is om jouw opstelling te doen, geef je dit aan. Mochten er meerdere tegelijk dit aangeven, dan beslist de begeleider met wie hij dan gaat werken. De begeleider nodigt de betreffende persoon uit om naast hem te gaan zitten. Hij begint een kort interview om je vraag helder te krijgen en eventuele relevante informatie over jouw familiesysteem te leren. Op het moment dat hij genoeg informatie heeft, zal hij dit aangeven en jouw opstelling beginnen.

De begeleider stelt alleen het systeem op dat relevant is voor jouw vraag, en dan nog alleen dat deel ervan dat er toe doet voor je vraag. De begeleider bepaalt dit op basis van ervaring, het vraaggesprek en wat het systeem laat zien. Hij kiest ook, uit de aanwezige groep, de mensen uit die representant zijn voor de personen (of delen) van jouw familiesysteem. Hij heeft de keuze of hij jouw meteen vraagt in de opstelling te gaan staan of dat hij eerst een representant vraagt voor jou. Bij delen van je systeem, kun je denken aan concepten als 'het lot', 'de dood', 'oorlog', 'oorzaak van de ziekte', 'dat wat niet gezegd mag worden', etc.

Als iets voor of tijdens de opstelling niet duidelijk is, geef dit dan aan aan de begeleider. Als is het vaak beter om de opstelling zich te laten ontvouwen en op je in te laten werken en minder in je hoofd het te proberen te verklaren. Als je de opstelling niet goed kunt volgen, dan ben je vrij om op een andere plek te gaan zitten.

Het einde van de opstelling zal duidelijk aangegeven worden. Een ieder stapt dan uit het systeem en de rol die hij vervulde. Er zal een kort afsluitend gesprekje zijn.

Pauzes

Er zullen gedurende de dag enkele kortere pauzes zijn. Rond 12 uur zal er lunch zijn van 1 tot 1,5 uur.

Einde van de dag

Er is een afsluitende ronde aan het einde van de dag, waarin een ieder vrij is iets te delen dat gedeeld dient te worden.

Wie zijn aanwezig?

 • Cliënten die elke een vraag stellen,
 • Representanten,
 • Mensen die een dag meekijken,
 • Een of meerdere familieopstellers.

De groepsgrootte varieert van 7 tot ruim 20 personen.

Wanneer ben je representant?

In principe kan iedereen uit de aanwezige groep gevraagd worden om representant te zijn in een opstelling. Als client, kun je dus ook op die zelfde dag representant zijn in de opstelling van een andere client. Wanneer je bij aanvang of tijdens een opstelling van een ander wordt gevraagd om representant te zijn, mag je altijd, zonder opgaaf van reden, nee zeggen.

Wanneer je gevraagd wordt door de begeleider om representant te zijn, voel dan goed na of het voor jou juist voelt om op dat moment representant te zijn voor de gevraagde rol. Wees eerlijk naar jezelf door goed te luisteren. De begeleider geeft vertelt hoe je als representant in je rol stapt (en later er weer uit).

Wat doe je als representant? Hoe ben je representant?

Het is de begeleider die je vraagt om representant te zijn in een opstelling. Je mag altijd, zonder opgaaf van reden, nee zeggen. Ook als je die dag alleen komt om een opstelling te doen voor jouw vraag, kun je gevraagd worden en mag je nee zeggen.

Hoe te gedragen

De begeleider geeft korte instructies wat te doen om 'in de rol te stappen' waarvoor je representant bent, en later er weer 'uit te stappen'. Het verbaast veel nieuwkomers steeds weer hoe simpel het is en tegelijk hoe duidelijk je voelt (weet) wat te doen in jouw rol in de opstelling. Hierin schuilt ook de kracht van familieopstellingen met representanten. Terwijl je representant bent in de opstelling, kun je ook observeren welk deel bij de rol hoort ten opzichte van wie je zelf bent.

Opstellingen worden ook met paarden gedaan. Ook zij pakken feilloos op wat het systeem via hen wil laten zien zodra de opstelling begonnen is.

Ik kan niet hele dag aanwezig zijn

Het is zoals het is. Geef van te voren, of op de dag zelf, aan wanneer je er bent. Het is het krachtigst om de hele dag aanwezig te zijn.

Wat moet ik doen na een opstelling?

Laat de opstelling zijn werk doen. Dat wat gezien is en in beweging gezet is tijdens jouw opstelling kan nog minuten, uren, dagen, weken, maanden of zelfs jaren doorwerken. Dit kan bewust of onbewust, direct of indirect gebeuren. Het werkt het krachtigst, door het er helemaal te laten zijn, door het niet te duiden, niet te veel het te willen verklaren, er ook niet (uitgebreid) over de opstelling te praten met anderen.

De behoefte kan bestaan bij jou om het met anderen te delen, hun er over te vertellen. Of anderen kunnen enorm nieuwsgierig zijn, willen weten wat de opstelling liet zien. Voordat je je daartoe verleidt, besef waar die behoeftes vandaan komen en of het jou(w systeem) sterker maakt of juist zwakker. Of het de ander zwakker maakt of sterker.

Over het algemeen kun je prima vertellen wat het met je deed, hoe het je verdrietig maakte, of hoe je je boosheid nu eindelijk kon zien en hoe dat opluchtte.  Of een korte schets geven van je vraag/thema en wat de opstelling je tot nu toe gebracht heeft.