Meer uit jezelf halen?
Diepere verbinding met je kinderen?
Patronen in je relaties die je belemmeren?
Inzicht bij een lastige keuze?
Zoek je duidelijkheid?
Klaar met hetzelfde liedje?
Behoefte aan een spiegel?
Balans herstellen?
Wil je anders reageren?
Behoefte aan een klankbord?

Inspiratie & Energie

Hier & Nu

Vertrouwen & Integriteit

Optimisme & Verandering

U-learn biedt rust en ruimte om nog meer in je kracht te staan. Vanuit dit hogere bewustzijn ontstaan antwoorden, duidelijkheid, inzichten en vaak een ander innerlijk beeld.

Persoonlijke ontwikkeling vraagt moed om kwetsbaar te durven zijn, om open te staan voor dat wat naar boven komt. Het is een samenspel op emotioneel, mentaal, fysiek, energetisch en spiritueel of zielsniveau.

Het verleden, heden en toekomst zijn onderdeel van een consult. Vanuit het consult creëer jij een toekomst. Wat is je nieuwe keuze, welke actie ga je ondernemen?

Door je verantwoordelijkheid te nemen, zet je iets essentieels in beweging.

 

Je bent uniek; geboren met juist die vaardigheiden en kennis om vanuit jouw innerlijke waarheid je leven te leven.

Ook tijdens een consult weet jouw systeem het beste wat je nodig hebt, voor jouw thema, op dat moment. U-learn respecteert dit door haar zuivere, integere manier van werken en respectvolle, neutrale aandacht voor wie je bent.

"Wat ons overkomt" kunnen zien als een startpunt. Waarna acceptatie, inzicht en ruimte om de zelfde situaties anders te benaderen volgen.

Mijn carrière ontwikkelde zich van puur technische tot persoon-gerichte functies, van externe kennis vergaren tot vertrouwen op innerlijk weten. Meer op LinkedIn en via de website foto's, gedichten, blogs en verhalen. (Tanja Oldenziel)

If you change the way you look at things, the things you look at change

(Wayne Dyer)